Biodlingsprojekt
Besöksanorak
Mia dekorerar
Provsmak
Barnaktiviteter
Visning, gissa vilka som är biodlare :-)
Börja i tid!

Åren mellan 2008-2014 blev oerhört explosiva med engagemang i både bitillsyn och olika biodlingsprojekt såväl som studieresor.


Jag blev först tillfrågad om att bli bitillsynsman i Skövde och strax därefter tillsynsledare för verksamheten i Skaraborg och Sjuhärad. Uppdraget omfattade att handleda bitillsynsmännen i fält samt att vara kontakt mot Länsstyrelsen, SLU och Jordbruksverket  händelse av smittspridning av AFB under sommartiden. I denna veva var jag delvis tjänstledig för att klara av arbetstrycket. Det funkade bra ändå för Mia drog och drar fortfarande det största lasset med vår egen honungshantering.


Vid ingången av 2008 hade man bildat en projektgrupp som sökt och fått anslag till ett större engagemang "Biprojekt Västra Götaland" med Hushållsnings-sällskapet och VG Länstyrelse som största huvudmän.Under projektledaren Arne Johansson, som varit mycket betydelsefull för biodlingen i Skaraborg, blev jag ansvarig för marknader och mässor. En arbetsam men stimulerande och lärorik tid.


2011 gjordes en studieresa till olika biodlingsföretag i forna Östtyskland. Bland annat besökte vi Schlossimkerei Tonndorf där slottsherren Michael Grolm tillsammans med kollegor äger slottet och bedriver en ekologisk biodling av större format. Man anordnar även middagar med honung som tema (vad annars) och här fick jag för första och hittills enda gången äta friterad drönare. Om man inte hetsar upp sig över att det är en insekt så smakar det ungefär som friterad räka som är lite fadd i smaken. Michael tog aktivt ställning emot GMO majs då pollen från majsen inte får finns i honung, honung anses inte längre vara ett livsmedel om den är kontaminerad med GMO pollen.


Omkring 2012-13 var det så dags för nästa "Projekt Bidödlighet" där jag fungerade som fältassistent. Projektets syfte var att genom analys av bin försöka bringa klarhet i vad som orsakar den höga bidödlighet vi sett de senaste åren.

Bina analyserades på SLU och datan jämfördes internationellt. En synnerligen trevlig sysselsättning, speciellt bonusen hos den biodlare, som när jag skulle åka därfrån upptäckte att det låg ett paket ägg i bilen. Han skyllde på att hönorna varit inne och värpt, i bilen alltså :-)


Under några år så fanns det i stort sett inget annat liv än bara bin och nånstans kommer den stora mättnaden in som säjer att det är nog. I takt med att vi skaffat fler bisamhällen själva blev det ett stort behov att få tid för lite annat. I nuläget är jag reserv som bitillsynsman i Skövdedistrikten och det känns bra.


Vem vet, rätt som det är så brakar det igång igen.


© Honungshuset HB 2022 all rights reserved


En peak var vårt deltagande mässan " På Landet" på Axevalla som gjorde en comeback 2010. Projektet hade tagit fram informationsmaterial som marknadsföringshjälp för länets biodlare, engagerat samtliga fyra biodlardistrikt i länet till att deltaga, instiftat ett stipendie som finansieras med försäljningen av en locketikett. Locketiketten är f.ö. behäftad med kravet att biodlaren ska intyga att honungen kommer från egna bin, inte varit uppvärmd över 35 C, samt att man inte använder kemiska bekämpningsmedel.