Vår honung

Vi tar Swishbetalningar, MasterCard och Visa

Vi finns i byn nedanför sjön Vristulven och bor i huset som förr var lanthandeln i Böja.


Här kan du handla honung av olika sorter, smaker och i varierade förpackningar.  Honungen produceras av våra egna bin belägna nära oss. Bigårdarna står placerade i skogen och i det öppna landskapet vilket gör att vi får flera olika karaktärer av honung.


Med varsamma metoder skördas  binas arbete.  På så sätt tillvaratas alla smak – och doftsensationer på bästa sätt. Nyslungad honung, av många ansedd som den bästa, finns under hela säsongen.


Så långt tillbaka som människan har nedtecknat sin berättelse kan man läsa om användning av honung. Då ansåg man att det var värt risken att trilla ned från träd och få åtskilliga stick för att ta den från bina. Texter från antiken talar om honungens betydelse som botemedel mot infekterade sår, som ett medel för extra styrka, amorös förmåga samt för hudvård.


Med dagens vetenskap vet vi varför det är så. Svenska forskare har visat att i processen att göra honung från nektar tillsätter bina värdefulla mjölksyrabakterier som har bakteriedödande egenskaper. Honung innehåller dessutom antioxidanter, mineraler, vitaminer samt runt tio olika aminosyror varav hälften är de essentiella aminosyrorna.


En dag utan honung är en förlorad dag!


© Honungshuset HB 2022 all rights reserved


Vi har honung till försäljning året runt!

Nyslungad honung säljer vi under säsongen

juni - september


Vi skickar honung! Hör av dig för detaljer

Honung får endast den produkt kallas som honungsbin skapar utav nektar från blommor.


Ett enda undantag finns; då bin hämtar det söta sekret som bladlöss tagit från växtdelar. Den kallas populärt för lushonung eller bladhonungVi hanterar alla led i produktionen själva!


Vilket innebär att vi inte lejer bort något moment i förädlingskedjanVarifrån kommer honungen?


De bigårdar som står i odlingslandskapet startar med höstraps och därefter blommar vitklöver, åkerböna och vårraps.


Från skog och ängsmark startar säsongen med maskros, vildhallon, klöver, rallarros och lind.


Insprängt på våren förekommer även lönn och kastanj som var och en ger sin särprägel. I verkligheten flyter säsongen ihop så honungen blir mer eller mindre sortren beroende på vädret. För att få kallas sortren ska honungen bestå av minst 50 % av den aktuella nektarkällan.